luni, 25 martie 2019

VeriPeri Menu Design

VeriPeri Menu Design
2019.03.25   4 page A5 closed, A4 open menu menu exterior  menu interior afis cu meniul de pranz in stil papirus afis pentru reduceri pentru studenti si serviciile de urgenta 2018.12.18   4 page A5 closed, A4 open menu menu exterior  meniu interior 2018.04.12 4 page A5 closed, A4 open menu menu exterior  menu interior flyer design